“เทวินทร์”นำทีมผู้บริหารปตท.มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ”ชาญศิลป์”ซีอีโอ ปตท.คนที่9
March 19, 2018
ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการสนับสนุนพนักงานพิการ สภากาชาดไทยกระจายสู่ทั่วประเทศ
March 19, 2018

อ.ส.ค. ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้าน ททท. และมูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัดงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง”บนแผ่นดินประวัติศาสตร์

 
IMG_1898
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิเมเจอร์แคร์ บริษัทเบเยอร์ จำกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ กำหนดจัดงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดินแดนประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ ๙ แห่งประเทศเดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๕

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน โยความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิเมเจอร์แคร์บริษัทเบเยอร์จำกัด ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ คือ กิจกรรมภักดี จะมีพิธีตักบาตรนมสดถวายเป็นพระราชกุศล, อุทยานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สร้างสรรค์โดยเหล่าศิลปินจิตกรจิตอาสาทั่วประเทศน้อมใจกันเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์บอกเล่าเรื่องราวตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน มีจำนวนมากกว่าเก้าร้อยชุด โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีจาก บริษัทเบเยอร์ ประเทศไทย และควบคุมการจัดทำภาพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้เข้าร่วมชมงานยังจะได้ชมนิทรรศการ หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด อีกด้วย นอกจากนี้ จะมีการแปรอักษรเพื่อถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา

ส่วนที่ ๒ คือ กิจกรรมสาระบันเทิง สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี จัดให้มีการแสดงดนตรี “ดื่มนมชมดาว ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพ่อ” การฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ในบรรยากาศหนังกลางแปลง, การประกวดร้องเพลงและการแสดงรีวิวประกอบเพลง, การประกวดไทย-เดนมาร์คหนุ่มสาวมิตรภาพเมืองคาวบอย, การประกวดการประกอบอาหารและเครื่องดื่มด้วยนมสด และการแข่งขันดื่มนม

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวปิดท้ายถึงกิจกรรมส่วนที่สาม คือ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยจะสนุกกับการปั่น…ดื่มนม ชมฟาร์มของพ่อ พร้อมทั้งชมการประกวดปฏิมากรรมหุ่นฟางวัว และร้านประชารัฐจะนำสินค้าคุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนสยการกองทุนหมู่บ้านฯ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า นับป็นการเริ่มต้นในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยกองทุนหมู่บ้านมีเครือข่ายร้านประชารัฐอยู่ทั่วประเทศ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นมคุณภาพเข้าถึงชุมชนมากขึ้น ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสืบสานพระราชปณิธาณของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ คุณนิธิ พัฒนภักดี ผู้บริหารมูลนิธิเมเจอร์แคร์ กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิเมเจอร์แคร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมมาโดยตลอด และได้ยึดแนวทางหลักหารทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำมาปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งจนสามารถแบ่งปัน สร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ความสุข ร้อยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับน้องๆ เยาวชนที่อยู่ห่างไกล ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม กับกิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม ให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ ของเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง มูลนิธิเมเจอร์แคร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นแนวทางในการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยการออกหน่วยกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ขอฉายหนัง” ซึ่งจะนำภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุข และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชม กว่า ๓๐ เรื่อง โดยหลังจากงานนี้แล้ว มูลนิธิเมเจอร์แคร์ จะยังร่วมกับ อ.ส.ค. และกองทุนหมู่บ้าน คืนความสุขให้กับประชาชน เยาวชน นักเรียนในชุมชนห่างไกล ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ ให้ชมฟรี เป็นประจำทุกเดือน

IMG_2041
IMG_2036
 
AW-Pro-feminie-1208x300px