เชฟโรเลตเจริญชัย ชูการบริการเหนือระดับ ติดตั้ง GPS Tracking BestTech เพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่สูงขึ้น
April 30, 2018
TOA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
April 30, 2018

ทิพยประกันภัยทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 
3
 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย จัดกิจกรรมทำบุญมหากุศลน้อมอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติไทย โดยนำสื่อมวลชนและหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 5 พร้อมด้วย พระรัตนโมลี (เจ้าคุณไพรินทร์) พระราชาคณะชั้นสามัญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก และพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. พิษณุโลก