ทิพยประกันภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวสุดปลายด้ามขวาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังคงความงดงาม 360 องศา
May 17, 2018
เปิดงานเดิน-วิ่งการกุศลชวนคนสงขลาดูแลสุขภาพ
May 18, 2018

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการคัดแยกขยะแก่เยาวชนสถานแรกรับเด็กช ายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เสริมสร้างสุขพลานามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี

 
18052018_Photo_Release_มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการคัดแยกขยะแก่เยาวชนสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
 

นายชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนส่งมอบถังขยะใหญ่ความจุ 120 ลิตร จำนวน 32 ใบ ให้แก่ นางศิริดาทรงธรรมเสนีย์ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขพลานามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วยังจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านสังคมให้เยาวชนพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอีกด้วย ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมส่งเสริมให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนโดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด