เต็ดตรา แพ้ค แท็กทีมองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับโลก สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าปลูกอย่างรับผิดชอบ
May 25, 2018
สร้างได้…ต้องขายให้เป็น หลักสูตรที่จะนั่งไม่ติด!! จุดประกายไฟความคิดให้นักบริหารและเจ้าของโครงการ ได้ 100%
May 25, 2018

บ้านปูฯ มอบโอกาสการเรียนรู้ จัดค่ายปิงปองในชนบท เติมเต็มคำว่าให้ “จากใจ “พี่” สู่ “น้อง”

 
BTTC_Ubon2 (1)
 

กีฬาถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายยามว่างของเด็กๆ โดยทั่วไป แต่สำหรับใครหลายๆ คน การเล่นกีฬาได้ถูกต่อยอดอย่างจริงจังและกลายเป็นเป้าหมายชีวิตที่สำคัญ มีนักกีฬาสมัครเล่นไทยหลายต่อหลายคนก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพเต็มตัว หมายถึงเขาเหล่านั้นมีรายได้เพื่อดำรงชีพจากการเป็นนักกีฬา โดยปัจจุบัน "นักกีฬา" ได้กลายเป็นอาชีพที่เยาวชนไทยใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุดอันดับ 3 รองจากครูและแพทย์ ทว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย เพราะนอกจากพวกเขาจะต้องมีความพร้อมและทักษะกีฬาที่โดดเด่น พวกเขายังต้องมีเวทีเพื่อไต่ระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งปัจจัยเรื่องทุนทรัพย์เพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาด้วยการสนับสนุนจากผู้ปกครองและสปอนเซอร์ โอกาสการเป็นนักกีฬาอาชีพจึงถูกจำกัดวงแคบ ส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มน้องๆ ที่มี “โอกาส” ที่ดีกว่าคนอื่น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งและบริหาร “สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู” ที่สร้างนักกีฬาปิงปองไทย คุณภาพต่อเนื่องมากว่า 11 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติมเต็ม “โอกาสในการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาทักษะกีฬา ปิงปองให้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงจัดกิจกรรม “ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย” โดยนำโค้ชและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติของสโมสรฯ ที่ผ่านสนามแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ที่มีจิตสาธารณะ อาสาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะปิงปองให้กับน้อง ๆ เยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปี ใน 6 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และขอนแก่น รวม 120 คน ณ ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญของค่ายนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักกีฬาในสังกัด ซึ่งหลายครั้งหลายคราที่เขาเป็นผู้ที่ “ได้รับโอกาส” จากบ้านปูฯ สู่การเป็น “พี่” ที่กลายมาเป็นผู้ “หยิบยื่น” โอกาสให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลน สิ่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสโมสรฯ ที่ต้องการสร้างคนเก่งและคนดีให้กับสังคมไทยไปพร้อมๆ กัน

ค่ายฯ นี้มีระยะเวลา 4 วัน น้องๆ ที่เข้าร่วมค่ายฯ ทุกคนมีโอกาสเท่าๆ กันในการพิสูจน์ความชอบความถนัดของตนเอง ทุกคนจะถูกแบ่งกลุ่มตามระดับทักษะปิงปอง ได้แก่ กลุ่มพื้นฐาน กลุ่มทักษะระดับกลาง และกลุ่มทักษะระดับสูง โดยพี่ๆ จะปรับพื้นฐานความรู้ทักษะกีฬาปิงปองที่ถูกต้องให้น้องๆ ทั้งหมดใหม่อีกครั้ง เริ่มต้นจากการสอนกฎกติกา การจับไม้ การเสิร์ฟลูก การรับลูก รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จำเป็น ได้แก่ การอบอุ่นร่างกายก่อนเล่น การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทสั่งงานระหว่างเล่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเล่น จากนั้นน้องๆ จะได้เข้ากลุ่มฝึกฝนตามระดับกับโค้ชและพี่ๆ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติของสโมสรฯ ที่พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทั้งเทคนิคการรับ-ส่งลูก การตบลูกแบบต่างๆ ตลอดจนการฝึกควบคุมอารมณ์และความเครียดขณะแข่งขัน ซึ่งในระยะเวลา 4 วัน เราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆ ทุกคนมี พร้อมที่จะต่อยอดด้วยการฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอต่อไป

โค้ชเยาวชนทีมชาติ ฝึกสอนน้องๆ ในค่าย
โค้ชเยาวชนทีมชาติ ฝึกสอนน้องๆ ในค่าย 1