BAM เปิดตัวโครงการบ้านสวนสุขใจ จ.เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เอาใจวัยเกษียณ
May 28, 2018
ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASE2018) ชูประเด็นก้าวข้ามสู่อนาคตของเส้นทางพลังงานแห่งอาเซียน แสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกครบวงจรที่ใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาค ในวันที่ 6-9 มิถุนายน
May 28, 2018

“ทิพยประกันภัย” ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิ 470 ล้านบาท ออกผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

 
06114091491d703d4f8059ef09822449d263b725b81317e75ed8eb0a8c0305a3
 

บมจ.ทิพยประกันภัย โชว์ผลงาน ไตรมาสแรก ปี 61 กำไรสุทธิรวมเฉียด 470 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.57 บาท จากเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,368 ล้านบาท ด้านMD “ดร.สมพร สืบถวิลกุล” ประกาศเดินหน้านโยบายเชิงรุกคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย หลังใช้ “Tip Lady” นำร่องจนประสบผลสำเร็จ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนว่าบริษัทฯมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรสุทธิ 469.77 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.57 บาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 กำไรสุทธิ 463.94 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.55 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัว 1.26%

โดยไตรมาส 1/2561 ทิพยประกันภัย มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,368.33 ล้านบาท ประกอบด้วย เบี้ยประกันอัคคีภัย 420.70 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 69.29 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 673.40 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,901.12 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 1,303.82 ล้านบาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ยังคงความแข็งแกร่ง ด้วยสินทรัพย์รวมที่ 46,999.13 ล้านบาท หนี้สินรวม 39,144.32 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,854.81 ล้านบาท

“ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) ทั้งลูกค้าองค์กร และ ลูกค้ารายย่อย” ดร.สมพร กล่าว

ส่วนแผนการดำเนินงานในช่วงต่อไปของปี 2561 นั้น ดร.สมพร กล่าวว่า ทิพยประกันภัย ยังคงเน้นดำเนินนโยบายเชิงรุก โดยเฉพาะการขยายตลาดให้เข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มโดยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ “Tip Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง” เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าผู้หญิง ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้หญิงเป็นอย่างดี ทำให้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับลูกค้ารายย่อย บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายช่องทางการขาย และการบริการแบบครบวงจร ทั้งช่องทาง Online และ Offline (Omni-Channel) โดยลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้ตามช่องทางที่สะดวกโดยเฉพาะล่าสุดที่ได้เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน “TIP Insure M” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า (Customer Engagement) บริษัทฯ ได้ทำโครงการ TIP Privilege Club เพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับลูกค้าและสมาชิก ให้ครอบคลุมกับ Lifestyle ทั้งส่วนลดและการบริการ เช่น ด้านโรงแรม ร้านอาหาร และด้านความงามต่างๆ ฯลฯ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงลูกค้า สร้างความพึงพอใจ และนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด” ดร.สมพร กล่าว