“จิ๋วแต่แจ๋ว” รร.บ้านคลองแขยง กำแพงเพชร แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตอาหารและโภชนาการ
October 26, 2018
ดีแทคส่งมอบ iPhone XS และ iPhone XS Maxให้ลูกค้ากลุ่มแรกในไทยเปิดประสบการณ์สมาร์ทโฟนแห่งปี 2018
October 26, 2018

อายิโนะโมะโต๊ะจัดอบรมองค์ความรู้ด้านโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้กับบุคลากรผู้ดูแลอาหารกลางวันโรงเรียน

 
อายิโนะโมะโต๊ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนากาi
 

มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ (กลาง) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย สุชาดา สภาพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ซึ่งจัดอบรมให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ (4 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป