การประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย”
July 2, 2018
เปิดตัวรพ.พานาซี พระราม 2 มิติใหม่ รพ.เฉพาะทาง มาตรฐานระดับสากลจากประเทศเยอรมนี
July 2, 2018

ประกันภัยเวียดนามศึกษาดูงานบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 
2 (1)
 

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Vietnam National Bureau of Insurance ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน ตามพิธีสารที่ 5 ของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ณ ห้องประชุมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก