ทีโอเอ และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษานักเรียนสังกัด กทม. ประจำปี 2561 โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่ มอบทุนนักเรียนรวมกว่า 2,100 ทุน
July 10, 2018
วงเสวนาชี้ เทคโนโลยี AI ช่วยลดความรุนแรงในครอบครัว งานวิจัยเผยผู้ถูกกระทำพร้อมเปิดใจกับหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์
July 11, 2018

เหล่าศิลปินดารา นักร้อง เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 
S__8978648
 

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศิลปินดารา นักร้อง และอดีตนักมวย โดยการนําของพลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ นายกสมาคม พันธมิตรมวยไทยโลก/ประธานมูลนิธินรวรธรรม พยาบาลอุตราทร/คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ /ประธานชมรมพันธมิตร CSR ซึ่ง เหล่าศิลปิน มีดังนี้ คือ 1. ดร. สมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ 2. รอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติ 3.กรุง ศริวิไล 4. อุเทน บุญยงค์ 5.บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ 6. วินัย พันธุรักษ์ 7. ดร.ดาวใจ ไพจิตร 8.ดร.สหภาพ วีระคามินทร์ 9.ปาริชาติ บริสุทธิ์ 10.นาย พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร 11. นายวทัญญู มุ่งหมาย 12. นายไกรลาศ เกรียงไกร 13.นายศิริมงคล ลูกศิริพัฒน์ ( นักมวย ) พร้อมด้วย นายทหารเกษียณอายุ นายอมร มีมะโน นักธุรกิจ / ประธานผู้บริหารบรัษัท AJ และองค์กร เพื่อสําแดง เจตจํานงในการมี จิตอาสา สร้างงาน ที่ต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือ ดารานักแสดง ที่ยังมีความสามารถ อดีตนักมวย ที่ เป็นครูสอนมวยได้ รวมตัวกัน สร้างโครงการ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคม สร้างสุขให้เกิดกับประชาชน โดยมีการประสานกบภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดเพียงแค่โครงการใด โครงการหนึ่ง รวมถึงการสร้างความสามัคคี ความมีเมตตาธรรม ทั้งนี้ จะมีการนําเรื่องสุขภาพร่างกาย และอาหาร มาเป็นหลัก

การดําเนินงาน จะมีทั้งการสร้างกิจกรรม และ การทําสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อ สาธารณะ และจะเริ่มตั้งแต่ กลางเดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ในการทดลองงานจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 อนึ่งการทํางานเพื่อสร้างคุณประโยชน์กับประเทศชาติเช่นนี้ ได้ทดลองแล้ว ที่ จ.สตูล เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และ หัวหิน เมื่อ เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การร่วมงาน จะมีเหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ องค์กร ห้างร้านเข้ามาร่วมอีกจํานวนมาก เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และสร้างการประกันชีวิตให้ด้วย

S__8978632
S__8978606
S__8978605
S__8978604