Special Report : ถอดบทเรียน 13 ชีวิต กับระยะเวลา 9 วัน 5 ชั่วโมง และภาพรวมการช่วยเหลือที่มีคุณค่าจากสังคมโลก
July 4, 2018
หลายสายการบินจากไทยเดินหน้าคว้ารางวัลตอกย้ำความเชื่อมั่น สายการบินที่ดีที่สุดในโลก โดย Skytrax
July 20, 2018

กบข.เชื่อมโยงทุกความสุขสู่สมาชิก ด้วยบริการที่ครอบคลุม

 
IMG_6308

คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

 

“เรามีเป้าหมายสูงสุด คือ ทำให้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีความภาคภูมิใจบนกรอบพื้นฐานการจัดการที่ดีทั้งในแง่ของการลงทุนที่เพียบพร้อมไปด้วย เงินสะสม เงินชดเชย เงินสำรอง รวมทั้งการดูแลสมาชิก เช่น การบริการผ่านแอพพลิเคชั่นนับตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงขั้นตอนของการเกษียณ การสร้างฐานข้อมูลที่ดีเพื่อวิเคราะห์และให้คำปรึกษาที่ดีด้านการเงิน ตลอดจนการส่งเสริมด้านการออม ควบคู่กันไปอย่างสมดุล” หนึ่งคำกล่าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจถึงแผนการดำเนินงานของ กบข.เพื่อก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างมั่นคง ครบวงจรและครอบคลุม จากคุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

คุณวิทัย เผยถึงภาพรวมการดำเนินงานของ กบข.ในยุคนี้ได้อย่างน่าสนใจว่า “กว่า 20 ปีที่จัดตั้ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ (กบข.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติ กบข.) ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมการออมของสมาชิกและจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆให้แก่สมาชิก

“ซึ่งในมิติของ “สมาชิก” คือสัดส่วนที่เราจะเข้ามาให้ความสำคัญอย่างเข้มข้น” คุณวิทัย เผยต่ออีกว่า แม้ปัจจุบันจำนวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30,000 คนต่อปี แต่สิ่งที่เราต้องการสูงสุดกลับไม่ใช่จำนวนคนหรือเงินกองทุน แต่กลับเป็นความพึงพอใจและความผูกพัน รวมทั้งความเข้าใจในการดำเนินงานของ กบข.ร่วมกัน เราจึงเริ่มปรับทัศนคติหรือมุมมองว่า “สมาชิก คือ ลูกค้า” เพราะเราเชื่อเสมอว่า หากลูกค้ารักเรายังไงเราก็แข็งแรง ขณะเดียวกันหากลูกค้าไม่รักเรา ยังไงเราก็ไม่แข็งแรง

ดังนั้นกระบวนการคิดดังกล่าวถูกหลอมรวมอย่างบูรณาการและตกผลึกสู่การยกระดับ กบข.ยุคใหม่ในการเข้ามาดูแลสมาชิกอย่างครอบคลุม ครบถ้วน ครบวงจร ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.การให้บริการ เราได้ทำการปรับปรุงแอพพลิเคชั่น GPF Service ใหม่ให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นสมาชิกจนกระทั่งวันสุดท้ายของการเป็นสมาชิก โดยภายในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเพียบพร้อมไปด้วย ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก ยอดเงินปัจจุบัน แผนการลงทุน โปรแกรมประมาณการความเพียงพอหลังการเกษียณ เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบาย คล่องตัวต่อสมาชิกในยุค Digitalization (ดิจิทัลไลเซชั่น)

2.การสร้างฐานจ้อมูลหรือ Big Data เลขาธิการท่านนี้ยอมรับว่า เรายังขาดการรวบรวมฐานข้อมูลซึ่งสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการ เพราะเมื่อเราได้ข้อมูลจากสมาชิกทั้งหมดประมาณ 1 ล้านคน เราจะสามารถวิเคาระห์ แบ่งกลุ่มในแบบ Personalization หรือบุคลต่อบุคคลได้อย่างละเอียด ซึ่งในมิตินี้จะเข้าไปเติมเต็มหลากหลายด้านโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องการวางแผนด้านการเงินบำเหน็จบำนาญ และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดการขยายผลในช่วงปลายปี 2561 นี้ ทาง กบข.พร้อมจัดตั้ง ศูนย์บริการข้อมูลทางการเงิน ที่พร้อมให้บริการทุกคำปรึกษาด้านการเงินให้กับสมาชิกในทุกช่องทางที่สะดวกสบาย ขอแค่โทรมา ทักมา หรือแชทมา เรายินดีเติมเต็ม

3.การจัดสวัสดิการ เราจะเปลี่ยนการ Saving ให้กลายเป็น Lifestyle ในรูปแบบของดิจิทัลการ์ดหรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.เพียงโชว์บัตรแล้วรับสิทธิส่วนลดร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ ไม่เพียงเท่านั้นยังพร้อมวางแผนสร้างหลักประกันหลังการบำนาญเพื่อส่งเสริมการออมหลังวัยเกษียณให้กับสมาชิก ที่สำคัญสิ่งที่เราดำเนินการมาโดยตลอดคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องต่างๆ เช่น “ทำอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ” เป็นต้น

ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมานอกจากการวางฐานรากในการสร้างหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญ การส่งเสริมการออมและการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ สิ่งหนึ่งที่เราพร้อมก้าวเดินอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 คือ การเข้ามาดูแลสมาชิกอย่างเต็มระบบ ทั้งในแง่ของการบริการที่สะดวกสบายและทันสมัย การให้ความรู้ในทุกด้านของเครษฐ์ศาสตร์เบื้องต้น โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูล ตลอดจนการนำเอาดิจิทัลการ์ดหรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. มาผนวกใช้ไปกับการใช้ชีวิตของสมาชิกทุกคน เพื่อสร้างความใกล้ชิด ผูกพันและรู้สึกคุ้มค่าจนเห็นความแตกต่างระหว่าง การเป็นสมาชิกกับการไม่เป็นสมาชิกแตกต่างกันอย่างไร

และเมื่อสมาชิกที่เป็นดุจดั่งลูกค้าเชื่อมั่นในแนวทางการบริหารงานจาก กบข.ด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อนั้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งนั้นไม่ใช่หนทางที่ไกลแต่เป็นถนนที่เป็นไปได้และเรากำลังก้าวไป เพื่อสร้าง กบข.ให้เป็น “สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข” เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่สุขใจ

 
CSR 58_02
 
CSR 59_03
CSR 59_01