โรเบิร์ต บ๊อช ผู้นำทางด้าน IoT ประกาศภายในปี 2563 ทุกผลิตภัณฑ์ต้องเป็นระบบ IP โชว์นวัตกรรมล่าสุด แห่งโซลูชั่นส์เพื่ออาคารอัจฉริยะ และ เมืองอัจฉริยะ
August 6, 2018
CPI ร่วมจัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่า คืนสู่…คลองท่าแซะ” ครั้งที่ 2
August 6, 2018

งานเปิดตัว SWU GREEN UNIVERSITY - มศว มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
รูปประกอบปฏิทินข่าว
 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (มศว) นำโดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เตรียมจัดงานเปิดตัว SWU GREEN UNIVERSITY - มศว มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green University ) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงานทางเลือก การจราจรขนส่ง การใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในมิติอื่นๆ อีกมากมาย งานจะจัดขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น – 15.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก