มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมใหญ่ ประกาศจุดยืน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
August 17, 2018
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส รายงานผลประกอบการ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561
August 17, 2018

“ DOD ” ส่งซิกครึ่งปีหลัง จ่อดีลรับออเดอร์เพิ่ม มั่นใจรายได้ปี61โตก้าวกระโดด – ผุดโรงสกัด 2 แบบครบวงจรเต็มสูบ ภายในปี63

 
คุณศุภมาส อิศรภักดี บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค.2
 

บอร์ด บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) มีมติปรับโครงสร้างใหม่ตั้ง “ศุภมาส อิศรภักดี” ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO พร้อมดัน “ภูวดล สุนทรวิภาต”เข้ามารับตำแหน่ง MD และส่งซิกครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มอัตราการเติบโตต่อเนื่อง พร้อมระบุอยู่ระหว่างเจรจา ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม มั่นใจรายได้ทั้งปี โตก้าวกระโดด เมื่อเทียบจากปีก่อน ที่มีรายได้ 388.56 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 142.19 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าโรงงานสกัดวัตถุดิบ (โรงที่ 2)รวมถึง ห้องปฏิบัติการวิจัยระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 17025 อยู่ระหว่างการร่างแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เชื่อสามารถเดินเครื่องการผลิตได้เต็มรูปแบบ โรงสกัดที่ครบวงจร ภายในปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรให้สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างกระชับ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี เปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, แต่งตั้งนายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ, นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี เปลี่ยนตำแหน่งใหญ่เป็นรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ, นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง เปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน และแต่งตั้ง นายวุฒิชัย อนันตกุล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯเชื่อว่า เราเป็นบริษัทเอกชนระดับตันๆแห่งแรก ที่สามารถตอบโจทย์คุณภาพ และการผลิตที่ครบวงจร ตามแบบสากลได้มากที่สุด โดยจะเห็นได้จากมาตรฐานการ รับรองจาก ISO22000:2005, HACCP, GMP Codex และ HALAL ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีความน่าเชื่อถือ รวมกับการผลิตในห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) ที่เป็นมาตรฐานการผลิตเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยา มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร