จับกระแส CSR อย่าใช้ CSR เป็นเครื่องมือ เพราะนั้นคือหลุมพราง
August 28, 2018
กสิกรไทย รุกยุทธศาสตร์ประชิดลูกค้าถึงตัวด้วยประสบการณ์ใหม่เปิด KBank Service ให้บริการผ่านแบงกิ้ง เอเย่นต์ แต่งตั้ง “ไปรษณีย์ไทย” เป็นรายแรก
August 29, 2018

เชลล์ ชี้ความเป็นไปได้ ในประเด็นท้าทาย “ไทยจะบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีสฯ” จากผลการศึกษาแบบจำลอง “Sky Scenario”

 
561000008650301
 

แบบจำลอง “Sky Scenario” โดยเชลล์มุ่งนำเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งด้านภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี ในการบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีสฯ ที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการรักษาอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เหนือกว่าระดับอุณหภูมิก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ขณะที่ ก.พลังงาน ย้ำเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนขึ้น 30% ภายในปีพ.ศ. 2579

Sky Scenario แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบพลังงานที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างพลังงานที่ทันสมัยทั่วโลก โดยไม่ส่งผลกระทบระยะยาวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภค องค์กร และภาครัฐจะเผชิญกับทางเลือกที่ยากต่อการตัดสินใจ และแนวทางที่นำไปสู่พลังงานที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ในอีก 50 ปีข้างหน้า

โดยที่สังคมจะมีการผลิตและใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น แนวความคิดของผู้คนในการเลือกใช้พลังงานที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ประสิทธิภาพสูงจะสามารถเปลี่ยนไปได้ รวมไปถึงการเติบโตของแหล่งพลังงานใหม่ เช่น พลังงานทดแทน

ทั้งนี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เปิดเผยผลการศึกษาแบบจำลอง “Sky Scenario” (Sky) บนเวที Shell Forum ในหัวข้อ “Energy Transition for Thailand’s Future” เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเชลล์ ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” (More and Cleaner Energy)