อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพในงาน “ ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 11 ” ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ย. นี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ
September 3, 2018
ขยายโปรฯ เอาใจสาวก “Neo Sports Cafe” ออกรถใหม่ Honda CB150R และ CB300R รับฟรี กล้อง GOPRO HERO 4 Silver Edition
September 4, 2018

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการ และพิธีมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการกากอุสาหกรรมในพื้นที่ EEC

 
S__4808801
 

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการ และพิธีมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการกากอุสาหกรรมในพื้นที่ EEC “กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย” และ “กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย” ณ ห้องแปซิฟิค 1-3 ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นำโดยผู้แทนกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก มีบูธกิจกรรมของแต่ละบริษัทให้ได้ชมกัน และในปี 2561 นี้ บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด นำโดยคุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่รางวัลระดับเหรียญทอง ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โครงการบริหารจัดการกากอุสาหกรรมในพื้นที่ EEC “กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย” ประเภทบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ในครั้งนี้

บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด โดยคุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทุกท่าน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีทุกท่าน โล่รางวัลระดับเหรียญทองนี้ เป็นเกียรติกับทางบริษัทเป็นอย่างสูง