ดร.นะโม – เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงจาก ME by TMB
September 4, 2018
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่ จากเวที ‘The Asian Banker : Thailand Country Awards 2018’
September 4, 2018

GPSC ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2561

 
B1D999E568CD714C0734BBD052584F17
 

นายสุรงค์ บูลกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, ดร.เติมชัย บุนนาค (ที่ 4 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้นายสุรงค์ บูลกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, ดร.เติมชัย บุนนาค (ที่ 4 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มปตท. ร่วมนำเสนอข้อมูล ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯจัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มปตท. ร่วมนำเสนอข้อมูล ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ