“Audi Thailand Headquarter” โดดเด่นและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
September 20, 2018
ซีอีโอ ปตท. คนที่ 9 ร่วมสานต่อธุรกิจ เน้นโปร่งใส สู่ความยั่งยืน
September 20, 2018

สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2018

 
00A4B39349E4E86CEE91CCCDACB90D8B
 

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปีACMA Business Forum 2018 หัวข้อ "Transforming Business, Transforming Thailand" เพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้ธุรกิจในประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรักษาและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงาน