เชลล์ แอ๊ดวานซ์ ร่วมฉลองโมโตจีพีครั้งแรกในประเทศไทย สนับสนุนไบค์เกอร์ให้ “บิดทะยานสู่ทุกเป้าหมาย” ด้วยน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่พัฒนาร่วมกับดูคาติ
October 3, 2018
กสิกรไทยได้รับรางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มธนาคาร
October 4, 2018

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเสริมทัพธุรกิจ

 
BC1FB55F4E1B1625D24F7168CB80B085
 

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารได้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมเสริมทัพการทำธุรกิจ รวมถึงงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ธนาคารกำลังให้ความสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (จากซ้ายไปขวา) น.ส.แวววลัย วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการใหญ่ ควบคุมการเงิน น.ส.อุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน น.ส.ศิริพร ชื่นเจริญวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารสนเทศและปฏิบัติการ และน.ส.ปาจรีย์ ทองวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย