QTC เปิดบ้านจัดงาน “เสวนาประชาคม ชุมชนพบ คิวทีซี ประจำปี 2561”
October 5, 2018
ทีเอ็มบี ส่งบัญชี TMB Savings Care ออมทรัพย์ที่ออกแบบสำหรับครอบครัว ยิ่งฝาก ยิ่งได้มากกว่า
October 9, 2018

กทปส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2561

 
9271A5B93369EBB243FC6DA114CD1950
 

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. (คนซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ครั้งที่ 9/2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ของกรมประชมสัมพันธ์ และในโอกาสนี้ประธาน กสทช. ได้มอบของที่ระลึกแก่ ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (คนขวา) และกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในโอกาสครบวาระการตำแหน่ง ณ โรงแรมสุโกศล เมื่อเร็ว ๆ นี้