เชฟรอน (ไทย) โดย กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น จัดงานสัมมนา Chevron Reliability Maintenance Conference (RMC)
October 25, 2018
Green Life Style Issue 26 : October 2018
October 25, 2018

สุดยอดซีอีโอด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

 
4E241FAA0D3882ECA31E35A8ED524BA3
 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CEO Award 2018 สาขาสุดยอดซีอีโอด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จากนิตยสาร Business Worldwide Magazine ประเทศอังกฤษ โดยมีผู้บริหารบีซีพีจีร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ รางวัล CEO Award เป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจ ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างให้กับผู้นำธุรกิจทั่วโลก โดยผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความประทับใจในความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของ บีซีพีจี ที่จะเปลี่ยนวิถีโลกให้สะอาดและ ปลอดภัยขึ้นด้วยพลังงานหมุนเวียน