มาสด้า2 ประกาศศักดาคว้ารองชนะเลิศกีฬามอเตอร์สปอร์ต
November 1, 2018
กรุงไทยแนะมนุษย์เงินเดือนชาว Millennials เร่งปรับตัวรับ Automation
November 2, 2018

ธนาคารออมสินจัดงานวันกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
5B037EF4B51068AD9ABD4A58D721DD70
 

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะกรรมการธนาคารออมสิน รักษาการประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานวันกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำปี 2561 "CG@Heart" เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารออมสิน พร้อมทั้งมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระดับหน่วยงานส่วนกลาง/สายงานกิจการสาขา และรางวัลต้นกล้าจริยธรรม รวมจำนวน 150 รางวัล โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ "CG@Heart" ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561