กสิกรไทย จับมือ เอไอเอส หนุนโรงพยาบาลก้าวสู่ยุค Healthcare 4.0
November 15, 2018
AIS Business ประกาศวิสัยทัศน์ยกระดับสู่ “ผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider”
November 15, 2018

ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งใหญ่แห่งปี “Cigna Run for Hearts” วิ่งด้วยใจ เพื่อหัวใจคนไทยกลับมาแข็งแรง

 
BAD1D1F569229BBFC38CDF38FB32A8B6
 

ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยนายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งใหญ่ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Cigna Run for Hearts" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และตอกย้ำพันธกิจหลักของซิกน่าในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมันคงในชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้มีแนวคิดมาจากการที่ซิกน่าเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเป็นจำนวนมากและโรคหัวใจยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกและของประเทศไทย ดังนั้นซิกน่าจึงอยากสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีหัวใจที่แข็งแรงและสุขภาพดีเหมือนเดิม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของซิกน่าทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ซิกน่าได้ตั้งเป้ายอดเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 750,000 บาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ

กิจกรรม "Cigna Run for Hearts" จะถูกแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลักด้วยกัน เริ่มจากกิจกรรม Fundraising Activity เป็นกิจกรรมแรก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานซิกน่านำสินค้าที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาจำหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ส่วนกิจกรรมที่สองได้แก่กิจกรรม Fund Matching หรือ "Run for Hearts" ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่สำหรับพนักงานซิกน่า โดยจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนรถไฟ ภายในวันงานผู้บริหารและพนักงานของซิกน่าสามารถเลือกภารกิจการวิ่งที่ท้าทายตามความสามารถของตนเองได้ โดยแบ่งเป็นการวิ่งระยะ 2.6 กิโลเมตร 5.2 กิโลเมตร และ 7.8 กิโลเมตร ซึ่งบริษัทจะสมทบเงินบริจาคสำหรับทุกๆภารกิจที่พนักงานซิกน่าทำสำเร็จในรอบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษคือการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (CPR Training) และการเล่นเกมปั่นจักรยานอินเตอร์แอคทีฟเพื่อบริหารหัวใจอีกด้วย