พานาโซนิค เกาะกระแส สมาร์ท ซิตี้ ส่งเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดใหม่ล่าสุด ลุยตลาด
November 20, 2018
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANIABLE ROAD SAFETY)
November 20, 2018

“บขส. มอบของขวัญปีใหม่ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อสร้างรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ”

 
Print
 

สืบเนื่องจากอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะถึงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเทศกาลปีใหม่ๆในทุกๆปีจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านด้วยการใช้รถในระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถทัวร์ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดงานแถลงข่าวเพื่อประกาศความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทย ในการยกระดับรถทัวร์ไทยให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้

ทั้งนี้จากผลการสำรวจของ เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง พบว่า 45% ของผู้โดยสารหญิงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเคยมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศระหว่างใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งจากการสำรวจดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่า พนักงานผู้ให้บริการบนรถจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศและหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้ ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงและ บขส. จึงเกิดขึ้นเพื่อติดอาวุธให้พนักงานบนรถทัวร์ซึ่งเป็นรถในระบบของ ขสมก. สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางเพศและช่วยเหลือผู้โดยสารได้โดยที่ตัวเองก็ปลอดภัยด้วย

การร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยและบขส.ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในครั้งแรกระหว่างภาคประชาสังคมกับหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อรณรงค์หยุดยั้งการคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ โดยกิจกรรมการรณรงค์จะประกอบด้วย การฝึกอบรมพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับของ บขส. ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอดส่องป้องกันและจัดการกับปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดกับผู้โดยสาร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ คู่มือเผือกสำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ เว็บไซต์ E-learning ต้นแบบการฝึกอบรมพนักงานขนส่งสาธารณะ และภาพยนตร์สั้นรณรงค์ให้ผู้โดยสารตระหนักและรับรู้แนวทางการรับมือปัญหาการคุกคามทางเพศ ที่จะเผยแพร่บนรถโดยสารของ บขส. โดยเครือข่ายเมืองปลอดภัยฯ เตรียมที่จะขยายงานรณรงค์และฝึกอบรมในลักษณะเดียวกันนี้ไปยังหน่วยงานขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ต่อไป เพื่อเป้าหมายในการลดปัญหาความรุนแรงจากการถูกคุกคามทางเพศ และสร้างการเดินทางบนระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและประชาชนทุกเพศทุกวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *