GPM_admin

November 20, 2018

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANIABLE ROAD SAFETY)

November 20, 2018

“บขส. มอบของขวัญปีใหม่ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อสร้างรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ”

November 20, 2018

พานาโซนิค เกาะกระแส สมาร์ท ซิตี้ ส่งเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดใหม่ล่าสุด ลุยตลาด

November 20, 2018

กบข. จัดงาน ESG Investing Conference ร่วมกับองค์กรระดับโลก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และปลุกกระแสให้นักลงทุนสถาบัน ลงทุนอย่างมี ESG เพิ่มมากขึ้น

November 20, 2018

สยามสตีลและมิตซุย จัดพิธีฉลองการเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โซลาร์ฟาร์ม 18 MW ในประเทศญี่ปุ่น FIT 36 เยน