GPM_admin

September 6, 2018

อลิอันซ์ ประกันภัย ผนึกกำลัง Kaidee สร้างมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์แผนประกันภัย มั่นใจตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล

September 6, 2018

เอสซีจีเดินหน้าตอบโจทย์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันโปรเจกต์Internal Startup พร้อมขยายสู่ธุรกิจบริการ

September 5, 2018

เปิดตัวโครงการ Kan Koon Smart Living Condo บึงแก่นนคร Smart Living Condo แห่งแรกของจ.ขอนแก่น

September 5, 2018

มิติใหม่ประกันภัยไทยในยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน

September 5, 2018

ไทยพาณิชย์ จับมือ กฟผ. นำเทคโนโลยีพัฒนาบริการระบบบริหารการเงินดิจิทัล