GPM_admin

March 11, 2019

“ชาร์ป ไทย” ผนึกภาครัฐ ร่วมต้านภัยมลพิษทางอากาศ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ “พลาสม่าคลัสเตอร์” แก่ 4 โรงพยาบาล

March 11, 2019

ฟอร์ดร่วมฉลองวันสตรีสากลกับนักนวัตกรรมหญิงดาวเด่นทั่วเอเชีย

March 8, 2019

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

March 8, 2019

วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562 กับการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟสตรีไทย ในรายการ Tip Lady Golf Challenge

March 8, 2019

นมผงตราหมี โพรเท็กซ์ชัน จัดกิจกรรม “หมู่บ้านเติบโตด้วยรัก” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะเติบโตด้วยรัก…จึงรู้จักแบ่งปัน” สู่การมอบโอกาสให้เด็กพิเศษศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์