GPM_admin

July 9, 2018

เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป ริเริ่มโครงการ Community Care Partnership เซ็นสัญญา 3 ปีกับสเปเชียลโอลิมปิค เอเชีย แปซิฟิค พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญา

July 9, 2018

ค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 13 เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

July 9, 2018

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

July 9, 2018

สพฉ.แนะวิธีเอาตัวรอดจากการจมน้ำ แนะการใส่เสื้อชูชีพต้องทำให้ถูกหลัก เรียนรู้วิธีการฝึกลอยตัวในน้ำ เพื่อเอาตัวรอด

July 6, 2018

ทิพยประกันภัย มอบสินไหม จ.อ.สมาน กุนัน

Prev page

Next page