GPM_admin

April 24, 2019

ททท. และ NIA ร่วมกับเทคมีทัวร์ จัดโครงการ“HackaTravel” ดึงคนรุ่นใหม่รวมหัวประชันไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลการท่องเที่ยว ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท

April 24, 2019

ปตท. สนับสนุนงาน Bangkok Foresight 2030 ผลักดัน “กรุงเทพ” เป็นมหานคร แห่งการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตคนเมือง

April 24, 2019

ทิพยประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

April 23, 2019

ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา นำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อต่อยอดการให้ความรู้เยาวชนยุค 4.0

April 23, 2019

รัฐ-เอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ “BCG” เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกให้ยั่งยืน