ห้องรับแขก

August 11, 2020

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง : ม.การกีฬาแห่งชาติ ศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สมบูรณ์สู่สากล

  “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรามุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา” […]
February 5, 2020

ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล : “ไอแคร์” วาง 4 แบรนด์ รุกตลาดยา ตจว. ตั้งเป้าพร้อมดูแลคุณด้วย “ร้ายยา 24 ชม.”

“เรา คือ ร้านขายยาเพื่อชุมชน […]
December 26, 2019

คุณบุรณิน รัตนสมบัติ : ต่อฐาน เติมยอด สู่การสร้างอนาคตของ PTTOR

  “ที่นี่เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนามีการสลับหมุนเวียนในตำแหน่งที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ตลอด […]
July 9, 2019

“จัดการขยะมูลฝอย รักษาคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” หน้าที่สำคัญสู่การสร้าง กทม.ให้น่าอยู่

February 6, 2019

ภาคใต้ไม่ได้มีดีแค่ “ทะเล”