Exclusive Interview

February 14, 2021

กัญชง พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตของไทย ตั้งเป้าสู่ฮับกัญชงของอาเซียน

กัญชง พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตของไทยตั้งเป้าสู่ฮับกัญชงของอาเซียน โดย […]
January 25, 2021

เอ็ม – วัน ฟอกสุขสู่สังคมไทย ปลอดภัยจากโควิด – 19

เอ็ม – วัน […]
December 21, 2020

โทมัส จักรยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โทมัส จักรยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม […]
August 11, 2020

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง : ม.การกีฬาแห่งชาติ ศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สมบูรณ์สู่สากล

  “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรามุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา” […]
December 26, 2019

คุณบุรณิน รัตนสมบัติ : ต่อฐาน เติมยอด สู่การสร้างอนาคตของ PTTOR

  “ที่นี่เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนามีการสลับหมุนเวียนในตำแหน่งที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ตลอด […]