June 18, 2020

Green Innovation : วัสดุนิยม วัสดุทดแทนธรรมชาติ วัสดุแห่งอนาคต

  “เราเริ่มจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม จากนั้น […]
April 14, 2020

Green Innovation : THINK GREEN FOR A BETTER LIVING

  “จากจุดเริ่มเล็กๆ ที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแม้จะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่จุด […]