5G คืออะไร 5G มาเมื่อไหร่ 5G มีประโยชน์อย่างไร
November 27, 2018
น้ำตาล เรียนรู้แล้วจะอยู่กับมันได้
November 29, 2018

Co – Creation เพราะการร่วมสร้างเพิ่มคุณค่าได้อย่างมหาศาล


 
Co-Creation-02
 

รูปแบบของการทำธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในแง่ของการวิจัย คิดค้นและยกระดับการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการต่างรังสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ามาแข่งขันในตลาด แต่ในปัจจุบันเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด แต่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างหาก อาทิ การนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ต่างหากจะทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า อีกหนึ่งมิติที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคในยุคนี้ หลากหลายคนอาจคิดว่าราคาต้องถูกสิ แต่ความเป็นจริง คือ การตระหนักถึงสังคม โดยหลากหลายผู้ประกอบการหันมาโฟกัสในเรื่องดังกล่าวและนำเอาแนวคิด “Co – Creation” มาเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

โดยความหมายของ “Co – Creation” จากความเห็นของ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน จากคอลัมคนดังนั่งเขียน กล่าวได้อย่างน่าสนใจว่า “สำหรับผมการทำ Co-Creation ผมให้ความหมายไว้สองแบบ แบบแรกคือ การร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัท ที่ดำเนินกิจการคนละประเภท โดยนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ รูปแบบที่สอง เป็นการร่วมมือทางธุรกิจที่ลึกกว่ารูปแบบแรก หมายถึงบริษัทสองบริษัทที่ประสบความสำเร็จร่วมมือกัน เพื่อสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ให้กับวงการธุรกิจด้วยการนำเอาพลังของความคิดสร้างสรรค์มาบวกกับความเชี่ยวชาญของธุรกิจ”

ปัจจุบันมีหลากหลายหน่วยงานในประเทศไทยเริ่มใช้แนวคิดดังกล่าวในการสร้างคุณค่าร่วม ยกตัวอย่างเช่น ซีพีเอ็น หรือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ได้ชูคอนเซ็ปต์ “Co-Create Center of Life” มาต่อยอดจากการพัฒนาศูนย์การค้าไปสู่การเป็น Center of Life หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิต ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบทุกมิติ ซึ่งจะทำให้การมาเดินศูนย์การค้าของผู้คนในยุคนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยมีจิ๊กซอว์สำคัญทั้งพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า และพาร์ทเนอร์ผู้เช่าทุกราย ที่จะเข้ามาร่วมกันเติมเต็มความสมบูรณ์แบบ และเสริมแกร่งให้ธุรกิจของกันและกัน

 
CoCreationHeader
 

หรือจะเป็นโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุง ซึ่งเคยเป็นย่านที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบของความเจริญทางธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการทางกายภาพ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ผ่านการจัดทำกิจกรรมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนย่านเจริญกรุง และใช้องค์ความรู้การออกแบบบริการ (Service Design) ในการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับชุมชน

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจน “สุขสยาม” เมืองมหัศจรรย์แห่ง “ไอคอนสยาม” โดยนำเสนอคอนเซ็ปต์ค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ‘Co-Creation’ หรือการร่วมกันรังสรรค์ คือผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ศิลปิน วิสาหกิจท้องถิ่น ชุมชนวิถีไทย และผู้ประกอบการรายย่อยระดับท้องถิ่นจาก 77 จังหวัดทั่วไทย รวมพลังความคิดสร้างสรรค์กันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อนำเสนอสิ่งที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าเข้าถึงใจคนอย่างแท้จริง

กล่าวโดยสรุปได้ว่า Co – Creation คือ การสร้างคุณค่าร่วมกันของบริษัทและลูกค้า ซึ่งเป็นการให้ลูกค้าร่วมสร้างประสบการณ์การบริการให้เหมาะสมกับพวกเขา โดยไม่ใช่การให้ลูกค้ามาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ แต่เป็นการร่วมกันดำเนินการสร้างคุณค่า ซึ่งนั่นรวมถึงธุรกิจจะต้องเปิดโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลต่างๆระหว่างกัน ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์และหนึ่งแนวคิดรูปแบบการดูแลสังคมแนวใหม่ที่จะทำให้การขับเคลื่อนแบบองค์รวมสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ อีกนัยยะก็น่าดีใจที่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อจากนี้จะไม่ใช่การทำเพื่อถ่ายภาพ แต่จะทำในเชิงบูรณาการและสานต่ออย่างต่อเนื่อง

ฉะนั้น Co – Creation นับเป็นกุญแจดอกใหม่ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจและภาคสังคม รวมทั้งส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างสมดุล

 
สุขสยาม
 

นายวิเชียร ขันทะมาส รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เป็นนโยบายของซีพีเอฟว่าเราไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ต้องคืนกำไรสู่สังคมในพื้นที่นั้นๆ นอกจากนั้น ซีพีเอฟขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดกลยุทธ์ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่" ซึ่งโรงเรียนบ้านคลองแขยง ที่เข้าร่วมโครงการ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" ได้ทั้งเรื่องอาหารมั่นคงและสังคมพึ่งตน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ให้การสนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้คำแนะนำแก่เด็กในโรงเรียน หวังไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้

รร.บ้านคลองแขยง จ.กำแพงเพชร เป็น 1 ใน 77 โรงเรียนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วม “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ความสำเร็จของโรงเรียนในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน และตัวนักเรียนเอง ที่ร่วมกันสร้าง ศักยภาพ พัฒนากระบวนการการคิดแบบต่อยอดและต่อเนื่อง รวมไปถึงให้วิชาชีพซึ่งเป็นการวางรากฐานติดตัวน้องๆ ไปสู่อนาคตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้