Green Life Plus Issue 34 : June 2019
June 25, 2019
ทำไมต้องลดการใช้ถุงพลาสติก?
July 9, 2019

ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้คือบ้านของเรา

 
 

อย่างที่ทราบกันดีในขณะนี้หลากหลายประเทศทั่วโลกประสบกับปัญหาเรื่องของขยะ โดยขยะที่พบส่วนใหญ่กว่าครึ่งมาจากพลาสติก โดยแน่นอนเหตุผลที่เป็นพลาสติกไม่ใช่แค่เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร แต่ยังรวมไปถึงของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ถุงพลาสติก และคาดว่าเมื่อใช้เสร็จหากไม่นำกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า พลาสติกดังกล่าวจะอยู่กับเราไปอย่างยาวนานโดยประมาณ 450 ปีเลยทีเดียว

ด้วยความสำคัญดังกล่าวหลากหลายหน่วยงานทั่วโลกต่างหันมาแสดงออกถึงความรับผิดชอบ รวมทั้งร่วมกันปกป้อง จัดการและยับยั้งผ่านการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และหนึ่งในนั้น คือ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก เอเชีย รายการสารคดีระดับโลก ได้จัดโครงการ “Planet or Plastic” ปลูกจิตสำนึกถึงปัญหาพลาสติกระดับโลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาวิกฤตขยะพลาสติกที่เกิดจากการละเลยของมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงจร ชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดงานทำให้ทีมงาน Green Life Plus มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณลิลลี่กอล เซดาแกต (Lillygol Sedaghat) นักสำรวจของ National Geographic ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมงาน ‘Circular Living Symposium 2019 : Upcycling Our Planet by GC’ งานเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรม Upcycling และ Recycling ในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์โลก

โดยทาง คุณลิลลี่กอล เล่าถึงจุดเริ่มต้นของตัวเองจนนำมาสู่การเป็นนักสำรวจของ National Geographic ได้อย่างน่าสนใจว่า หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ตนได้ทบทวนกับตัวเองว่าอยากทำงานเกี่ยวกับอะไร จนกระทั่งได้ฉุกคิดถึงเรื่องใกล้ตัวอย่าง ชานมไข่มุก ที่เมื่อหลังรับประทานเสร็จก็ต้องทิ้งโดยไม่น้ำกลับมาใช้ซ้ำ ยิ่งไปกว่านั้นในแต่ละวันมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกวันและขยะจำพวกแก้ว หลอดที่ทำมาจากพลาสติกจะจัดการอย่างไร จึงได้ปักหมุดที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว และแน่นอนตัวเองก็ได้ไปดูงานถึงจุดกำเนิดอย่างไต้หวัน

 

คุณลิลลี่กอล เซดาแกต (Lillygol Sedaghat) นักสำรวจของ National Geographic

 

สำหรับสิ่งที่คุณลิลลี่กอล ได้ลงไปสำรวจนั้นประกอบไปด้วย พฤติกรรมการใช้พลาสติก การจัดการขยะโดยเฉพาะในมิติของการแยกขยะ และไม่เพียงแต่ไต้หวันยังได้ขยายผลงานวิจัยไปยังกลุ่มประเทศต่างๆที่มีความแตกต่างในเรื่องของความเป็นอยู่ อาทิ บังคลาเทศ ที่สำคัญนอกจากพฤติกรรมของมนุษย์ ตนและทีมงานที่เพิ่มขึ้นยังให้ความสำคัญต่อการเก็บข้อมูลถึงผลกระทบทั้งดิน น้ำ อากาศหลังจากใช้พลาสติก ตลอดจนพูดคุยกับผู้คนในชุมชน สังคม ซึ่งสิ่งที่ตกผลึกได้คือ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากพลาสติกในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างมากเช่นกัน ทำให้วิธีในการจัดการกับปัญหาต้องอาศัยความเข้าใจทั้งในแง่ของผู้คน วัฒนธรรมและความเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น ในความเชื่อของชาวฮินดูน้ำคือทุกสิ่งในการดำรงชีวิต แต่เมื่อน้ำที่มีการเจือปนของสารที่มาจากพลาสติกอาจทำร้ายสุขภาพของชาวฮินดูในระยะยาวได้

โดยระยะเวลาในการศึกษาและลงพื้นที่จริงของนักสำรวจรายนี้ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลประมาณ 1 ปี ถึงจะสรุปผลได้ ซึ่งภาพรวมทำให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการจัดการที่มากขึ้น อย่างไรก็ดีด้วยการศึกษาอย่างเข้มข้นคุณลิลลี่กอลและทีมงานจึงอาสาเข้าร่วมทีมกับทาง National Geographic ในฐานะผู้สำรวจอย่างเต็มตัวเพื่อร่วมกันสร้างให้ทุกคนตระหนักคิดถึงปัญหาอันเกิดจากพลาสติก โดยวิธีการทำงานแบ่งออกเป็นการทำงานด้วยการลงพื้นที่จริงและมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจในรูปแบบของการสื่อสารยุคใหม่ผ่านลื่อมัลติมีเดีย ผ่านแนวทางวิทยาศาสตร์

คุณลิลลี่กอล เผยว่า ตนได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับทุกคนเข้าใจและเข้าถึงเกี่ยวกับปัญหาของพลาสติกไว้ในหลากหลายลูกเล่น เช่น นำเสนอผ่านการสร้างมิวสิควิดีโอ โดยใช้เสียงของการจัดการขยะอย่าง การปิดขวดมาสร้างเป็นทำนองประกอบกับการเต้นที่ตัวเองถนัดดเพื่อสื่อให้ทุกคนรู้ว่า แม้คุณจะใช้พลาสติกเรียบร้อยไปแล้ว แต่มันยังคงอยู่รอบตัวคุณ นอกจากนี้ยังนำเสนอให้น้องๆทุกคนนำเอาแก้วและหลอดของตัวเองมาใช้ในการซื้อน้ำรับประทานในทุกครั้งโดยเฉพาะชานมไข่มุกที่ตนชื่นชอบ ซึ่งนี่นอกจากฉายภาพถึงปัญหายังสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการร่วมรักษ์โลกที่ยั่งยืนได้ผ่านจิตสำนึกที่ดีอันเกิดจากมนุษย์

และในโอกาสนี้ คุณลิลลี่กอล ยังได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ดังกล่าวในผ่านการสัมมนาในหัวข้อ Cricular Living Symposium by GC ซึ่งสิ่งที่นักสำรวจรายนี้มานำเสนอ คือวิธีคิดในการจัดการกับขยะ ภาพรวมของการใช้พลาสติกในประเทศต่างๆ รวมทั้งแนวคิดที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างซึ่งลิลลี่กอลกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “อยากให้ทุกคนมองทุกอย่างหรือบริบทโดยรอบให้กว้าง เช่น เวลาซื้อข้าวภาชนะที่ใส่ทำมาจากอะไร สามารถนำกลับมาใช้ได้ไหมหากย่อยสลายได้ยาก มีการแยกขยะไหมเพื่อการจัดการ ที่สำคัญจงจำไว้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่กรอบสี่เหลี่ยมจากห้องใบนี้ แต่ยังมีอีกหลากหลายมุมมองที่อาจเกิดผลกระทบอันเกิดจากพฤติกรรมของเรา ฉะนั้นตระหนักไว้เสมอว่าทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ของเรา ที่เราทุกคนสามารถช่วยกันดูแลได้”