Green Life Plus Issue 45 : May 2020
May 25, 2020
Green Life Plus Issue 46 : June 2020
June 25, 2020

Green Innovation : วัสดุนิยม วัสดุทดแทนธรรมชาติ วัสดุแห่งอนาคต

 

“เราเริ่มจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม จากนั้น มองเห็นโอกาสในธุรกิจออกแบบและตกแต่งทั้งในรูปแบบโครงการบ้าน

โรงแรม และส่วนอื่นๆของตลาดอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจดังกล่าวด้วยการจัดตั้ง บริษัท วัสดุ

นิยม จำกัด ขึ้นมาในช่วงปี 2015 โดยกลุ่มสินค้าของบริษัทฯนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งทั้งภายในและ

ภายนอก เช่น หลอดไฟ ลูกบิดประตู ที่สำคัญมองถึงอนาคตในเรื่องของลดการใช้ไม้จริง จึงได้พัฒนา ไม้เทียม ขึ้นมา

ควบคู่โดยปักหมุดให้เป็นสินค้าเด่นของบริษัทฯในการรุกตลาด” นายดิเรก ตาครู Founder Partner & CEO

บริษัท วัสดุนิยม จำกัด เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ วัสดุนิยมได้อย่างน่าสนใจ

คุณสิรวิชญ์ มั่นคงธนาภรณ์ อีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการวางรากฐานบริษัทฯ ขยายความถึงวัสดุนิยมต่อไปว่า

เราต้องการคัดสรรวัสดุที่ดีเพื่อพัฒนาเพื่อเติมเต็มฟังก์ชันการใช้งานเพื่อการอยู่อาศัยด้วยความสมบูรณ์ โดยวัสดุนิยม

มุ่งที่จะเป็น บริษัทฯที่มีสินค้านวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน โดยเป็นทางเลือกที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างสุขใจ

ในทุก ตร.ม ควบคู่กับการลดการใช้ทรัพยกรธรรมชาติ

คุณสิรวิชญ์ เล่าต่อไปว่า อย่างที่กล่าวไปข้างต้น สินค้ายออดนิยมของเรา คือ ไม้เทียม โดยวัสดุทดแทนนี้ คือ ไม้เทียม WPC

ซึ่งย่อมาจาก (Wood Plastic Composite) หรือไม้ประกอบพลาสติกนั้นเอง วัสดุดังกล่าว ถือเป็น เทคโนโลยีใหม่ในวงการ

อุตสาหกรรมไม้และพลาสติกในประเทศไทย ทั้งนี้ตัวของสินค้ามีลักษณะคล้ายไม้จริง โดดเด่นในหลายด้าน อาทิ ปลวกไม่กิน

ไม่ผุ ไม่ขึ้นรา ทนแดด ทนฝน ไม่ต้องทำสี เหมาะสำหรับงานภายนอก ราคาไม่แพง ไม่ผุ ไม่ขึ้นรา ทนแดดทนฝน สำหรับงาน

ระเบียง พื้นทางเดิน สวนกลางแจ้ง โรงแรม คอนโด รีสอร์ท โดยจุดเด่นทั้งหมดสอดรับกับสภาพอากาศของไทยที่มีความร้อน

ชื้นสูง

นายดิเรก ตาครู และ คุณสิรวิชญ์ มั่นคงธนาภรณ์ Founder Partner & CEO บริษัท วัสดุนิยม จำกัด

 

“ อีกหนึ่งหัวใจที่เราเลือกพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ชนิดนี้ คือ ต้องการที่จะลด ของเสีย หรือ “Waste” โดย ไม้เทียม WPC

จากวัสดุนิยม ทำมาจาก ผงไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตแทนที่จะทิ้งและปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจนเกิดเป็นฝุ่น ถูกนำ

มาผสมกับพลาสติกซึ่งบางส่วนเกิดมาจากกระบวนการรีไซเคิล  จากนั้นนำ 2 วัถตุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตในรูปแบบฉีด

ทำให้สินค้าที่ออกมานอกจากมีความสวยงาม แข็งแรง คล้ายกับไม้ ยังมีความยืดหยุ่นสูงที่สามารถหล่อหลอมให้เป็น

พื้น ผนัง หรือ ระแนงได้อย่างตอบโจทย์ ”คุณสิรวิชญ์ กล่าวเสริมด้วยรอยยิ้ม

นายดิเรก เผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา วัสดุนิยมเราขยายตลาดไปอย่างครอบคลุม ทั้งในรูปแบบของโมเดิร์นเทรด ขายตรง

เข้าสู่โครงการ สถาปนิกและผู้รับเหมา รวมทั้งขยายดีลเลอร์ตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆ โดยแผนต่อจากนี้มุ่งขยายตลาดใน

ช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อในช่องออนไลน์ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับไม้เทียม ซึ่งเป็น

วัสดุทดแทนธรรมชาติที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกของเราในอนาคต โดยเฉพาะในแง่ของการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 

กุญแจสำคัญ นอกจากนวัตกรรมที่มุ่งผลิตสินค้าจาก Waste เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

นั้น ก้าวเดินของวัสดุนิยมที่ผ่านมา เรายืดมั่นใน 2 ปัจจัย คือ People + Trust โดย People หรือพนักงานของเรา คือ หัวใจ

สำคัญในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพเราจะต้องใส่ใจ เปิดโอกาสและให้พื้นที่ในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ขณะที่ Trust คือ การ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในทุกมิติด้วยความเอาใจใส่ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุด

และนิยมในสินค้าของเราตลอดไป

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่ผู้คนผูกพันกับไม้ ถือ

เป็นการปรุงแต่งไอเดียทางธุรกิจที่นุ่มลึก จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมวันนี้ วัสดุนิยม จึงได้รับความนิยม เพราะนี่คือ

สินค้าที่ไม่ได้เป็นแค่สินค้า แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อโลกแห่งอนาคตด้วยไอเดียที่ทันสมัยและรักษ์โลก

ผสมผสานกันอย่างลงตัวในทุกตารางเมตรอย่างแท้จริง

             

อีกหนึ่งหัวใจที่เราเลือกพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ชนิดนี้ คือ ต้องการที่จะลด ของเสีย หรือ “Waste