จัดให้ตามคำเรียกร้อง! แมคโดนัลด์ ส่ง ‘แมคไก่กรอบ’ สูตรดั้งเดิม กลับมาให้หายคิดถึง การันตีความใหญ่ กรอบนอก นุ่มใน อร่อยกว่าเดิม
January 6, 2021
“โกลเบล็ก” คัดหุ้นน่าลงทุน 3 กลุ่มเด่นรับศักราชใหม่ปีฉลู
January 6, 2021

NOBLE รับศักราชใหม่ปี64 จ่อเทรดพาร์ใหม่ 7 ม.ค.นี้
เพิ่มสภาพคล่อง ขยายฐานผู้ลงทุนทั้งในประเทศ – ต่างประเทศ

บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) รับศักราชใหม่ ดีเดย์วันที่ 7 มกราคม 2564 เทรดหุ้นพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท จากเดิมหุ้นละ 3 บาท หวังเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายบนกระดาน  เล็งขยายฐานนักลงทุน และสถาบันทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ พร้อมปูทางเข้าคำนวณในดัชนี SET100 Index ส่วน NOBLE – W2 จ่อเทรดสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมนี้ ตอกย้ำ 30 ปี “Noble”  ปีทองแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยในทำเล ชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ราคาพาร์ใหม่ หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 3 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ แก่นักลงทุน โดยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 456,471,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท เป็น 1,369,413,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับการพิจารณาเข้าคำนวณในดัชนี SET100 Index

นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯครั้งที่ 2 หรือ NOBLE-W2 จำนวน 342.35 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเริ่มเทรดสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2564 นี้ โดยวอร์แรนท์ดังกล่าวมีอายุ 3 ปีและสามารถเริ่มใช้สิทธิได้หลังครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยราคาแปลงสิทธิที่ 8 บาท) รองรับการอัตราการเติบโตของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า