เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนสูง 46,000 ล้านบาท มั่นใจฝ่าวิกฤตรอบใหม่ด้วยความแข็งแกร่ง
January 8, 2021
“ช่วย 3 วัน 4 จังหวัดชายแดนใต้น้ำท่วม” นิพนธ์ ลงพื้นที่ปัตตานี เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภัย ห่วงทั้งน้ำท่วมและโควิด ขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เฝ้าระวัง
January 9, 2021

คิวแรกของปี 64 มาแล้ว!!
นิพนธ์ ถวายที่ธรณีสงฆ์พร้อมแจกโฉนดที่ดินให้ชาวจ.นราธิวาส ยืนยัน เร่งทำต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อวันที่ (7 ม.ค.64) ที่วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบสักการะพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เพื่อถวายโฉนดที่ธรณีสงฆ์ในชื่อวัดประชุมชลธารา เพื่อใช้ทำประโยชน์สาธารณกุศลแก่ประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ต่อไป

จากนั้น รมช.มท.และคณะได้เดินทางไปยัง หอประชุมโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดนราธิวาส (1) ปัตตานี ยะลากล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “การมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินในการเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือครองที่ดินและได้ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาอย่างยาวนาน ไม่ได้เป็นที่ดินของรัฐในประเภทต่างๆ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งกำหนดเป้าหมายเดินสำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 50 จังหวัด ซึ่งจังหวัดนราธิวาสถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน วันนี้ถือเป็นบางส่วนที่ได้รับมอบโฉนดเพราะอยู่ในช่วยภาวะวิกฤติโควิด -19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เดินสำรวจเสร็จแล้วไม่สามารถเดินทางมารับได้ กรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจะรีบดำเนินการจัดส่งให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”

ทั้งนี้นายนิพนธ์ รมช.มท. ได้กล่าวยืนยันด้วยว่า”จะเร่งรัดนโยบายการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเอกสารสิทธิ์ของตนเองเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐในการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร”