โหลดแอปฯ หมอชนะ ติดไว้ ช่วยหมอ ช่วยตนเอง ลดความเสี่ยงติดโควิด-19
January 27, 2021
เทรนด์ท่องเที่ยว (VR) เที่ยวยุคใหม่ เที่ยวได้เสมือนจริง
January 27, 2021

ทำความรู้จัก โรงพยาบาลสนาม ฟันเฟืองสำคัญรับมือ โควิดระลอกใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่า โรงพยาบาลสนาม คือหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ในการเข้ามาช่วยแพทย์ พยาบาล ในการจัดการกับผู้ติดเชื้อภายในประเทศระลอกใหม่ของไทยในครั้งนี้ 

แล้ว โรงพยาบาลสนาม คืออะไร นั้น โรงพยาบาลสนาม คือ การเตรียมความพร้อมของระบบบริการและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วยมีจำนวนมากจนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลจะรับได้

ความสำคัญของโรงพยาบาลสนามนั้น นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุไว้ใน 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ 1.ต้องมีความปลอดภัย เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย การจัดการอากาศ ดูทิศทางการไหลของอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการจัดโซนนิ่งให้ห่างจากพื้นที่  และ 2. โรคโควิด 19 ส่วนใหญ่ 70-80% ไม่มีอาการ  ถ้าคนไข้จำนวนมากแล้วไปอยู่ รพ.ปกติ จะทำให้เตียงที่เตรียมไว้รักษาคนในชุมชนจะไม่มีพื้นที่ บุคลากรต้องไปดูแล ระมัดระวังในห้องต่างๆ ทั้งผ่าตัด ไอ.ซี.ยู. ดังนั้น การเตรียม รพ.สนามและรับผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่โดยนำคนไข้มาอยู่ ทำให้ รพ.ปกติสามารถบริการต่อไปได้

ปัจจุบัน รพ.สนามจัดตั้งแล้ว 8 แห่งใน 4-5 จังหวัด โดยสมุทรสาครจำเป็นต้องใช้มาก โดยทุกแห่งทำตามแนวทางความปลอดภัย ไม่มีปล่อยให้ติดเชื้อภายนอกหรือติดเชื้อไปสู่ชุมชน และเริ่มได้รับการติดต่อภาคเอกชนหลายรายและหลายจังหวัดเพื่อสนับสนุนพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ 

ทั้งนี้ การจัดตั้ง รพ.สนามจะมีกลไกทำความเข้าใจประชาชนผ่านกลไก อสม. ว่า รพ.สนามจะเป็นส่วนที่เตรียมการไว้หากเกิดมีผู้ป่วยจำนวนมากๆ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องจัดตั้ง จริงๆ คนไทยมีจิตใจอยากให้ผู้ป่วยมีที่พัก จึงไม่อยากให้เข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วไปต่อต้าน ฉะนั้นการจัดตั้ง รพ.สนามก็เป็นการทำบุญ ไม่ต้องบริจาคของ แต่ช่วยกันทำความเข้าใจความจำเป็นของ รพ.สนาม

โรงพยาบาลสนามในขณะนี้ เป็นที่น่ายินดีที่มีหลากหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน เสียสละพื้นที่ส่วนตัวเพเอให้ส่วนรวม เกิดความเข้าใจกับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นแล้วแม้ว่าการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ แต่การมีโรงพยาบาลสนามที่พร้อมจัดตั้งขึ้นถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ได้อย่างทันถ่วงที