เปิด 3 วิธี ลดขยะ เมื่อทำงานอยู่บ้าน ก่อนขยะจะล้นกรุง
January 29, 2021
หัวเว่ยและพาร์ทเนอร์ร่วมเดินหน้าฟื้นฟูสู่โลกสีเขียว สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียที่ดียิ่งขึ้น
January 29, 2021

คลองใส ต้นไม้เขียว เมืองน่าอยู่

ภาพจำเกี่ยวกับคลองในพื้นที่ กทม.เชื่อว่าทุกคน น่าจะรู้จักเพียงไม่กี่คลอง และบางคลองก็มีโทนสีที่ไม่สวยเท่าไหร่ แต่รู้หรือไม่ “คลอง” เนี่ยแหละมีความสำคัญ โดยข้อมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เผยถึงประโยชน์ของคลองไว้อย่างหลากหลายเช่น การคมนาคมขนส่งทางน้ำ การนำไปใช้ในพื้นที่เกษตร หรือแม้กระทั่งการป้องกันตัวเมืองจากยุทธศาสตร์ แต่ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. คลองจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ด้วยความสำคัญดังกล่าว กทม.จึงดำเนินการเชิงรุกปักหมุดเปิด “โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เพื่อเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีท้ังสองฝั่ง ความยาวประมาณ 9,000 เมตรและบริเวณโดยรอบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด 4 ประการ คือ 1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ 4 .ความรู้ ในรูปแบบของ “สวนเลียบคลอง”

สำหรับสวนเลียบคลองที่ทาง กทม.ดำเนินการ มุ่งสร้างพื้นที่สีเขียว ร่มรื่น มีสายน้ำไหลผ่านและยังพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อน รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ออกกำลังกาย สามารถเดินเท้าเชื่อมโยงและเข้าถึงย่านธุรกิจใน 3 พื้นที่เขต ได้แก่ เขตบางรัก สาทร และยานนาวา จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจรดถนนพระรามที่ 3 ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมืองด้วย

ใครจะคิดว่า คลองช่องนนทรีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่เกาะกลางจะกลายเป็นจุดสำคัญในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกรุงได้ อย่างไรก็ตามนอกจากคลองดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้ กทม.ได้ทำการปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างให้กลายเป็นถนนคนเดิน รวมทั้งการขุดลอกคลองผดุงกรุงเกษมให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถือได้ว่า ความสำคัญของคลองเชื่อมโยงต่อการพัฒนาเมืองอย่างหลากหลาย ที่สำคัญยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคุณภาพอากาศให้กรุงเทพมหานครดูสวยงามมากขึ้น

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 7.08 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งยังน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน และเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆ ของโลก อาทิ ปารีส (10.58 ตารางเมตรต่อคน) นิวยอร์ค (16.97 ตารางเมตรต่อคน) ลอนดอน (31.69 ตารางเมตรต่อคน)  กัวลาลัมเปอร์ (50 ตารางเมตรต่อคน)  สิงคโปร์ (66 ตรางเมตรต่อคน) และซิดนีย์ (235.73 ตารางเมตรต่อคน)

ซึ่งน่าติดตามไม่น้อยว่า จากนี้ เป้าหมายที่ กทม.ปักไว้ จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี พ.ศ.2573 จะบรรลุก่อนเวลากำหนดหรือไม่ และจะมีการพัฒนาคลองในส่วนไหนอีกบ้าง มิติต้องติดตามและช่วยเติมเต็มพื้นที่สีเขียวผ่านการรักษาความสะอาดในฐานะพลเมืองที่ดี