ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ ปี 2564 – 2566 ขับเคลื่อน 8 ยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์ 5 เป้าหมาย เพื่อตลาดทุนไทยเข้มแข็ง
February 16, 2021
กรุงเทพประกันชีวิต ผสานความร่วมมือ BDMS ชูบริการการแพทย์ฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline มุ่งรักษาทุกชีวิตให้ปลอดภัยทุกวิกฤตด้วยมาตรฐานระดับสากล
February 16, 2021

TIP มอบชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์ ให้บุคลากรโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมือ COVID-19

นายอาคม  ไม้ดัดจันทร์  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลฯ นายศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR  ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล  อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ฯลฯ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร   สำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมาเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ ให้มีความปลอดภัยรวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายแพทย์บุญรักษ์  พึ่งเจษฎา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมประสาท  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และนางประภาพันธ์  สวัสดิ์ผล    นักโภชนาการชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร     ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบ    ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร