เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) จัดงาน “Falling in Love ITALIANO” ดื่มด่ำอรรถรสอิตาเลี่ยนแท้ๆ ด้วยสินค้านำเข้า และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ให้คุณตกหลุมรักประเทศอิตาลีอีกครั้ง
February 18, 2021
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ มองบวกธุรกิจงานแสดงสินค้าฟื้น หลังฉีดวัคซีนโควิด ลั่น เดินหน้าจัด ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2021 แบบไฮบริด พร้อมเปิดตัว “สลัดเพลท” แพลตฟอร์มบีทูบีระดับโลก และ 2 โซนใหม่ ร้านอาหาร-บาร์ และ กาแฟ-เบเกอร์รี่
February 18, 2021

การเคหะแห่งชาติ มอบบ้าน “สันติ 2” จ.พิจิตร

การเคหะแห่งชาติ ร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนส่งมอบ “บ้านสันติ 2” ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในโครงการที่ดินแปลงโล่งของ กคช. ตำบลพะยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติภายใต้กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาแล้ว 48 ปี โดยที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไปแล้วกว่า 742,000 หน่วย เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคน มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)”

สำหรับโครงการบ้านสันติ 2 เป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ทีม One Home สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย กิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ร่วมกันพิจารณาครอบครัวในพื้นที่โครงการที่ดินแปลงโล่ง จำนวน 4 ครอบครัว จาก 669 แปลง และคัดเลือกเหลือเพียง 1 ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการช่วยเหลือ คือครอบครัวของนายณรง วงษ์พานิช เนื่องจากเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน
และนายณรงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ กอรป์กับที่อยู่อาศัย มีสภาพทรุดโทรดอย่างมาก ไม่มีเงินปรับปรุง/ซ่อมแซม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายรับ การเคหะแห่งชาติจึงได้ทำการจัดสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่ให้กับนายณรงและครอบครัว พร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น ในเรื่องการขอระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพร้อมใช้ให้แก่ครอบครัวของนายณรงอีกด้วย

สำหรับโครงการบ้านสันติ การเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือจาก นายสันติ ปอยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อปรับปรุง/จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงโล่งของการเคหะแห่งชาติ จึงถือเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือโครงการ CSR ที่ร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติ และภาคเอกชน ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันคือ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะต้องเริ่มมาจากที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป