โอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
February 19, 2021
“เหมืองอัจฉริยะแห่งซานซี” ต้นแบบแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมหนัก สู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
February 19, 2021

“กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1 โดยมี สยาม อัลฟ่า เอคควิตี้ (SAE) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน” “กรุงศรี ฟินโนเวต” “แคสแมท” “กลุ่มบริษัท KTBST Group” และ “POEMS Ventures กลุ่มหลักทรัพย์ฟิลลิป” จับมือร่วมลงทุนใน “แอพแมน” ผู้นำด้าน Insurtech มูลค่ากว่า 139 ล้านบาท ในรอบ Series A

แอพแมน (AppMan)ประกาศความสำเร็จได้รับเงินลงทุนมูลค่ากว่า 139ล้านบาทจาก 5 ผู้ร่วมลงทุน ประกอบด้วย กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1  (Private Equity Trust for SME Growing Together 1)โดยมี บริษัท สยาม อัลฟ่า เอคควิตี้ จำกัด (SAE) ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน  กรุงศรี ฟินโนเวต (Krungsri Finnovate)บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท แคสแมท จำกัด (Casmatt)กลุ่มบริษัทสถาบันการเงิน KTBST Groupและ POEMS Ventures ภายใต้กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุน ขยาย และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก รวมถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อการคัดกรองข้อมูลเชิงลึกและนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของสถาบันการเงินและการลงทุนและอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยการนำ Agent Mateผลิตภัณฑ์หลักของ AppManที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำในไทยมาช่วยพัฒนาช่องทางการขายแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถช่วยทุกขั้นตอนการขายประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในทุกรูปแบบ อาทิ แอปพลิเคชัน ไมโครไซต์ และปลั๊กอิน โมดูล นอกจากนี้ AppMan ได้รวมคุณสมบัตินี้ไว้ในAgentMate on Chatซึ่งเป็นแชทบ็อตอัจฉริยะที่สามารถให้บริการลูกค้าของ คุณได้ตลอด7 วัน 24ชั่วโมง