ช.การช่าง ผนึก NIA และ ChangeFusion ชวนช่างชุมชนทั่วประเทศ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน ปีที่2” การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากช่างชุมชน ชิงเงินรางวัล เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท
March 5, 2021
Greenlife Plus ร่วมแสดงความยินดี เปิดโรงพยาบาลสัตว์ ทรีดีเพ็ท (3DPet Hospital)
March 5, 2021

ยูนิแอร์ ปักหมุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย “นวัตกรรม” กรองฝุ่น เชื้อโรค ในยุควิถีปกติใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ #ยูนิแอร์ ได้ผสานความร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบริษัท ไทยยางกิจ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรอง เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 และ PM 2.5

จากการได้พูดคุยกับ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าให้ฟังถึง นวัตกรรมดังกล่าวว่า ปัจจุบันเราต้องเจอกับ ภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึง PM 2.5 ทาง #ยูนิแอร์ ได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

โดยหลังจาก ทดสอบประสิทธิภาพพบว่า อากาศที่ผ่านจากเครื่องปรับอากาศดังกล่าวสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ทางอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความปลอดภัยส่วนบุคคลมากขึ้นทั้งต่อการปฏิบัติงานหรือพักอาศัย

อย่างไรก็ดีนอกจากประเด็นการพัฒนาสินค้า #ยูนิแอร์ ยังให้ความสำคัญกับบุคคลผ่านการจัดสัมมนา “ช่างแอร์พันธุ์อึด” ในมิติดังกล่าว มีประเด็นไหนน่าสนใจ สามารถติดตามได้ในนิตยสาร #Greenlifeplus 💚 เร็วๆนี้