คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( UTCC)​ ร่วมกับหนังสือพิมพ์บางกอก ทูเดย์ จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 : THAILAND VISION 2021”
March 5, 2021
DOD – JKN เซ็น MOU พัฒนาสูตรผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชง
March 8, 2021

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกระทรวงยุติธรรม และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เดินหน้า “ถอดรหัส อัตลักษณ์ วิถีถิ่น สุโขทัย”

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ลานดงลาต อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ถอดรหัส อัตลักษณ์ วิถีถิ่น สุโขทัย” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัฌฑ์ของฝากของที่ระลึกเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อบ เน้นทำการตลาดแบบ E – Commerce และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นให้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างอัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน