ออปโป้ เตรียมเปิดตัว OPPO Find X3 Pro 5G รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน “Awaken Colour” ด้วยเทคโนโลยีแห่งสีสันพันล้านสี พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่สมาร์ทโฟนแฟล็กชิพ
March 15, 2021
อิ่ม อร่อย สุขภาพดี ไม่มีไขมันทรานส์ กับเบเกอรี่ อาริกาโตะ เริ่มต้นที่ 13 บาท!
March 16, 2021

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ยั่งยืน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิสาหกิจเพื่อสังคมพืชเศรษฐกิจ BCG In Action Model กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไรให้ยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ พืชเศรษฐกิจชุมชน กัญชง กัญชา กระท่อม กับความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ตามมาตรฐาน UNSDGs ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ นายกสมาคมนายร้อยกำลังสำรองแห่งประเทศไทย นางสาวธิญาดา วรารัตน์ เลขาธิการสมาคมการค้าวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการชุมชน และกลุ่มภาคีเครือข่าย เวียง วัง คลัง นา ให้การต้อนรับ ซึ่งมีวิทยากรร่วมบรรยายจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านกัญชา กัญชง และกระท่อม เข้าร่วมกว่า 70 ราย ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายการปลดล็อค พืชกลุ่มนี้ เมื่อช่วงที่ผ่านมา

โดยปัจจุบัน นอกจากกัญชา และกระท่อม ที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรค และเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาแรงแล้ว
กัญชง ถือว่าเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อยอดทางธุรกิจได้มากมาย และกําลังเป็นสินค้าที่นิยมของผู้บริโภคกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งต้น ใบ เมล็ด เปลือก สามารถแปรรูปนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลายอย่างตั้งแต่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่นําเส้นใยมาทําเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อีกทั้งทำเสื้อเกราะกันกระสุนชั้นดีที่มีน้ำหนักเบา และสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ทำเยื่อกระดาษ (โดยเฉพาะกระดาษพิมพ์ธนบัตร) วัสดุหีบห่อ ฉนวนกันความร้อน ไบโอพลาสติก ทำอิฐ (Hempcrete) หรือคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้าง ทำส่วนประกอบรถยนต์ ทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น พรม เก้าอี้ เป็นต้นไทย ซึ่งกว่า 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์รอกัญชงไทย สามารถแปรรูปและสร้างมูลค่าอย่างน้อยใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่กลุ่มเวชภัณฑ์ยา,กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์,กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและอาหารเสริม(Super Food),กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ,กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้า,กลุ่มผลิตภัณฑ์นิรภัย,กลุ่มก่อสร้างและวัสดุภัณฑ์,กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์,กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเช่นซูเปอร์คาพาซิเตอร์ (Super Capacitor) เป็นต้น จึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทยและเกษตรกรของเราที่จะมีพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่เป็นพืชแห่งอนาคตเข่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายฟาร์มบิลล์ (Farm Bill2018) ปลดล็อคกัญชงเมื่อปีที่ผ่านมาสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆกว่า 22 มลรัฐในขณะที่จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ส่งเสริมสนับสนุนกัญชงจนกล่าวได้ว่าเป็นเฮมพ์อีโคโนมีพืชเศรษฐกิจแสนล้านของไทยและของโลก โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการวิจัยและพัฒนากัญชงมากว่า 10 ปีจนสามารถพัฒนาพันธุ์กัญชงผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นรายแรกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เรียกว่ามีองค์ความรู้และฐานข้อมูลดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพร้อมในการสนับสนุนธุรกิจกัญชงในการเป็นฮับกัญชงของอาเซียนต่อไป