โรโบเวลธ์ปั้น Wealth Tech Ecosystem ให้โตอย่างยั่งยืน คาดการณ์ตลาด Wealth Tech ในไทยโตทะลุ 100% ในปี 64
March 18, 2021
เคทีซีแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2564
March 18, 2021

“ VL” รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ (ขวา) เลขานุการ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) “VL” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE  AWARDS 2011 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข (ซ้าย) องค์มนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  เมื่อเร็วๆนี้