ไลอ้อน เปิดตัว ‘Eco Tower’ หออบผงซักฟอกแห่งใหม่
March 26, 2021
ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิตปี 2564
March 30, 2021

EMC เตรียมส่งมอบงาน PTTOR มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
พร้อมเปิดขุมทรัพย์อสังหา มูลค่ากว่า 900 ล้าน ให้พันธมิตรเข้าร่วม

โครงการสร้างเสร็จแล้วอยู่ใจกลางความเจริญ พร้อมเปิดคุยทุกรูปแบบ ทั้งคอมมูนิตี้มอลล์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ชูจุดแข็ง เป็นโครงการบนที่ดิน 16 ไร่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ที่จอดรถกว่า 100 คัน พร้อมนำไปสร้างรายได้ค่าเช่า ด้วยสัญญาระยะยาว 30 ปี

นายวรวิทย์  ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการตามแผนงาน ซึ่งจะมีการส่งมอบงานให้ลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ 100%  โดยมีอาคารโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าคาเฟ่ AMAZOM ของ บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR)  มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และอาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มูลค่า 370 ล้านบาท  รวมถึง โรงงานผลิตและบรรจุน้ำผลไม้ IVY มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท  ซึ่งการก่อสร้างและส่งมอบงานเป็นไปตามแผน รวมมูลค่ากว่า  2 พันล้านบาท  นอกจากนี้ EMC ได้เริ่มงานก่อสร้างโรงพยาบาลตากสิน ที่มีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างในส่วนงานฐานรากเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานตลอดช่วงปี 2564 – 2566

ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ EMC มีโครงการมิกซ์ยูส “แลนด์มาร์ค มหาชัย” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ใกล้กับเทศบาลนครสมุทรสาครและสถานีรถไฟมหาชัย ติดถนนหลักเส้นนิคมรถไฟ ซึ่งเป็นทำเลที่ดีมาก มีศักยภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศ  ทั้งปริมาณประชากร รายได้เฉลี่ยและเงินออมของประชากร  และ GDP ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่กว่า 16 ไร่ มีพื้นที่จอดรถใต้ดินรวมกว่า 100 คัน มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% โดยมีสิทธิการเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม 30 ปี และสามารถต่อสิทธิการเช่าได้อีกคราวละ 30 ปี มูลค่าการโครงการที่ได้ลงทุนไปกว่า 900 ล้านบาท

ขณะนี้ บริษัทได้มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้กับพันธมิตรที่มีความสนใจในธุรกิจ คอมมูนิตี้มอลล์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการเปิดศูนย์การแพทย์ ในเงื่อนไขที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่จะเข้ามาร่วมดำเนินโครงการนี้  ซึ่งเป็นโครงการที่มีความพร้อม ทั้งในด้านทำเล ภูมิทัศน์ ที่จอดรถ อาคารที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ใกล้กับแหล่งพักอาศัย ทำให้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปถึงใจกลางเมืองกรุงเทพซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นโครงการที่สร้างรายได้ได้ทันที  ในเบื้องต้น เริ่มมีบริษัทที่สนใจเข้ามาพูดคุย ทั้งในด้านการพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ และในด้านการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากบริษัทมีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างโรงพยาบาล ทั้งนี้บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีความสนใจและมีศักยภาพได้เข้ามาร่วมกันในรูปแบบที่จะสร้างผลกำไรได้ในระยะยาว