“วาโก้” ปล่อยแคมเปญ “Save My Nature” ชวนผู้หญิงทุกคนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติในตัวเอง
March 31, 2021
ภูเก็ต ระยอง ตรัง พร้อมเดินหน้าจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเล
April 1, 2021

‘ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์’ ผู้สมัครกรรมการสภาสถาปนิก เบอร์ 8 ประเภท 24 (2) อาจารย์มหาวิทยาลัย
มุ่งมั่นผลักดันเวทีให้ “สถาปนิกอิสระ” มีที่ “ได้เกิด” โดยอิสระ ไม่มีพรรคพวกในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

จากประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี ดร.พัฒน  สุวรรณสัมฤทธิ์ (Pattana Suwansumrit, Ph.D.) ผู้สมัครกรรมการสภาสถาปนิกที่ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (2)  หมายเลข 8  มีความคร่ำหวอดในการประกอบวิชาชีพมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2544 และหันมาทำงานวิชาการควบคู่กับการประกอบวิชาชีพตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวมกว่า  20 ปี

ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2543 หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เริ่มต้นทำงานภาคเอกชนที่ บริษัท เกเบิ้ล อาร์คิเทค จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.  2544-2545  ต่อมาได้เมื่อปี  พ.ศ.2545 – 2547  ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงได้ผันตัวไปทำงานภาครัฐที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  เมื่อได้เลื่อนระดับเป็นสามัญสถาปนิก  ได้ออกมาเปิดสำนักงานออกแบบของตนเองในชื่อ บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด (Pattana Professional Co., Ltd.) ทำงานออกแบบอาคารทุกประเภทเพื่อขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่ยอมรับในสังคมในวงกว้าง ผ่านประสบการณ์ออกแบบอาคารทุกประเภท ทุกขนาด และทุกความสูง ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ  โดยได้แสดงผลงานกว่า 12 ปี ต่อเนื่องในงานสถาปนิก (Architect Expo) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน  ทั้งในโซนของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  และนอกโซนสมาคม และเมื่อ 2 ปี ต่อเนื่อง ในงานสภาสถาปนิก (ACT Forum) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน เป็นสถาปนิกที่เกิดและโตจากการเป็น “สถาปนิกอิสระ” ที่แท้จริง และได้รับคัดเลือกไปแสดงผลงานยังต่างประเทศ  โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2559) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (พ.ศ. 2560)  สาธารณรัฐคาซัคสถาน (พ.ศ. 2562) และสหพันธรัฐรัสเซีย (พ.ศ. 2562)

ดร.พัฒน  สุวรรณสัมฤทธิ์ เห็นว่างานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  จึงได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เลื่อนระดับเป็น “วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก” เมื่อปี พ.ศ. 2558 รวมทั้ง  “สามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง” เมื่อปี พ.ศ. 2560   ดร.พัฒน  สุวรรณสัมฤทธิ์  ได้มีแนวความคิดเข้าไปถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ เพื่อสร้างให้นักศึกษาที่มีพรสวรรค์ และพรแสวงได้เป็นสถาปนิกยุคใหม่แบบอุดมคติด้วยตนเอง จึงได้เข้าเป็นอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ควบคู่ไปกับการทำงานวิชาชีพ และได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ฝึกประสบการณ์การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งถ่ายทอดความรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ และสถาปนิกผังเมือง รุ่นใหม่ ยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์