ชาบู สไมล์ นำร่องทดลองใช้ ‘บิตคอยน์’ แทนเงินสด เทรนด์ใหม่ ที่คนไทยต้องไม่พลาด
April 1, 2021
กระทรวงเกษตรฯครบรอบ129ปีจัดพิธี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง “เฉลิมชัย”ประกาศปฏิรูปภาคเกษตรชูเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยด้วย5ยุทธศาสตร์ ดันไทยสู่ครัวโลก
April 2, 2021

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน”

บ่ายวันนี้ (1 เม.ย. 2564)​ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมลงนามทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 23 หน่วยงาน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานกลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยวในเมืองอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานระบบบริการและสถานประกอบการต่าง ๆ ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุดรธานีและเมืองพัทยา