“Rewind 90’s ย้อนวันกลับไปวันวาน”
April 4, 2021
เปิดกลยุทธ์ดับร้อน แบรนด์ตรางู เพิ่มดีกรีความคูล พร้อมมอบประสบการณ์ตรงให้ลูกค้า ผ่านทุ่งลาเวนเดอร์ใจกลางกรุง
April 5, 2021

จุ​รินทร์​ ชื่นชม กลุ่มLGBTQ มีความคิดสร้างสรรค์​สูงช่วยกระตุ้น​เศรษฐกิจ​คึกคัก ในการเป็นประธา​นเปิดงานLGBTQ+ Marketplace ที่ห้างสรรพสินค้า​ซีคอน​สแควร์ ศรี​นครินทร์​

จุ​รินทร์​ ชื่นชม กลุ่มLGBTQ มีความคิดสร้างสรรค์​สูงช่วยกระตุ้น​เศรษฐกิจ​คึกคัก เล็งเปิดพื้นที่ส่งเสริม​การค้าสินค้าและบริการ
ย้ำจุดยืนชัดเจนประชาธิ​ป​ั​ตย์​เดินหน้าทำตามสัญญา​ ผลักดันการส่งเสริมสิทธิ​มนุษยชน​ของกลุ่ม​LGBTQ เป็นรูปธรรม ในการเป็นประธา​นเปิดงานLGBTQ+ Marketplace ที่ห้างสรรพสินค้า​ซีคอน​สแควร์ ศรี​นครินทร์​

นายแทนคุณ​ จิตต์​อิสระ​ คณะ​ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์​ในฐานะประธาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิ​ทธิมนุษยชน​และความเท่า​เทีย​มระหว่าง​เพศ​ พรรคปร​ะชาธิปัตย์​เปิดเผยว่า น​ายจุรินทร์​ ลัก​ษณวิศิษฏ์กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคประชาธิปัตย์​เป็น​พรรค​ที่ให้ความสำคัญ​กับเรื่องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มLGBTQ จึงได้ตั้งคณะกรรมการยุทธ​ศาสตร์​ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขึ้นและมีการทำข้อตกลงร่วมกัน กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ผ่านกลไกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับอีกกว่า60 องค์กร​ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศทั้งในมิติของการเปิดพื้นที่ปลอดภัย​ที่สอดคล้อง​กับเพศสภาพ การเคารพสิทธิในการแต่งกายตามเพศสภาพ การไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ในการรับเข้าทำงานและมีการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถ​รวมทั้งมีกลไกดูแล บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ หากเกิดการละเมิดในองค์กร เป็น​ต้น

โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้ผลักดันและขับเคลื่อนการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ​ของ LGBTQ อย่างต่อเนื่องมีความก้าวหน้ามีผลงานตามลำดับเพื่อให้เกิดการยอมรับในด้านสังคมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันในด้านของเศรษฐกิจก็มีความจำเป็นที่จะต้องยืนด้วยขาของตนเองให้ได้ ด้วยการทำธุรกิจหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์​ที่มีสูงในตัวให้เกิดประโยชน์​ต่อการขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​โดยมีการเปิดพื้นที่ ให้กลุ่มLGBTQ แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถด้านการเป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจขายสินค้าและบริการกว่า 100ร้านค้า มีเซเลปและคนดังร่วมงานอย่างคึกคัก และได้นำ ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้​ในการนำเสนอสินค้าต่างๆอันเป็น​การสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดสร้างสสรรค์​ เมื่อนำมาผสมผสาน​กับความรู้ความสามารถในของพวกเขาแล้วย่อมช่วยในขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการสร้าง​มูลค่า​เพิ่มให้สินค้าและบริการอย่างโดดเด่น​

นอกจากนี้​นายแทนคุณ​ กล่าวว่าต้องขอบคุณ​ทางซีคอนสแควร์​ที่ได้จัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน​ตนเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้าง​ความเท่า​เทีย​มระหว่าง​เพศ​ให้กับพื้นที่​อื่นๆต่อไปด้วยและในอนาคตกำลังหารือเครือข่าย​LGBTQ ว่าหลังจากสถานการณ์​โควิด​คลี่คลาย​เพื่อกระตุ้น​เศรษฐกิจ​และรองรับกับการเปิดใจให้กว้างเตรียมหาพื้นที่ในกรุงเทพฯ​จัดกิจกรรม​เหมือนในต่างประเทศต่อไปโดยนายแทนคุณ​ กล่าวทิ้งท้าย