บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”
April 5, 2021
UAC จับมือ 4 วิสาหกิจชุมชน เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน
April 5, 2021

SYS รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR-DPIM Continuous Award ประจำปี 2563

นายชัชวาลย์ ตันติอภิกุล (ขวา) ผู้จัดการ-การบุคคลและธุรการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2563 (CSR-DPIM Continuous Award 2020) จากนายวิษณุ ทับเที่ยง (ซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM นี้ จัดขึ้นโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ควบคู่กับการดำเนินกิจการผลิตสินค้าในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง SYS ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน