TPLAS ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผล 0.10 บาท
April 16, 2021
เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”
April 16, 2021

สทป. จับมือ กพท. เปิดศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับแห่งแรกของไทย หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

พลเอก พอพล มณีรินทร์  (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และประธานพิธี พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  (DTI-UTC) และ  คุณกลศ เสนาลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเปิดตัวศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับ (Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre : DTI-UTC) ภายใต้ชื่องาน “DTI-UTC Grand Opening: Flying into the Future by DTI”  โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับให้มีความเชี่ยวชาญทัดเทียมต่างชาติ และสร้างความเข้าใจกฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการบินพาณิชย์ได้อย่างมีมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศและเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยมี พีเค – ปิยะวัฒน์ เข็มเข็มเพชร พิธีกรและเจ้าพ่อไอที (ขวาสุด) และ โบว์ – เมลดา สุศรี (ซ้ายสุด) นางเอกสาววิก3 ร่วมให้ข้อมูล ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้