เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญ มองภาพ ‘สิทธิแรงงาน’ ในยุคโควิด-19
April 30, 2021
สภากาชาดไทย จับมือ จีเอสเค ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ส่งมอบ “ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า รพ.สนาม” จำนวน 3,000 ชุด ให้กับจุฬาฯ
May 1, 2021

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน (รพ.สนาม)
รับมอบผ้าห่มผืนเขียวไทยเบฟ และน้ำดื่ม

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน (รพ.สนาม) นำโดย นพ.รณกฤต วิวัฒน์เจริญกุล รักษาการผู้อำนวยการนอกเวลาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน พญ.สิรินดา ลีลาอุดมลิปิรักษาการรองผู้อำนวยการนอกเวลา คุณสกุลณา ประเสริฐศักดิ์ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยาผู้ประสานด้านของบริจาค รับมอบผ้าห่มผืนเขียวไทยเบฟ และน้ำดื่ม จาก บริษัท   ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกมลนัย ชัยเฉนียน  เป็นผู้แทน ส่งมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน (รพ.สนาม) ไปเมื่อวันก่อน